حریم خصوصی

شما با ورود به بخش ثبت نام، ملزم به ثبت اطلاعات شخصی مانند نشانی، ایمیل، تلفن، گذرواژه و غیره می باشید که از نظر ما این اطلاعات جزو اسرار کاربران و غیرقابل انتشار میباشد. اطلاعات دریافتی بصورت عمومی طراحی شده و بخشهای مهم با ستاره قرمز رنگ مشخص گردیده که حتما باید تکمیل گردند. نام و نام خانوادگی، آدرس 1 و یا 2 ، شماره تلفن ثابت و سایر بخشهای نشانی، برای تحویل کالا ضروری بوده و درصورت صحیح نبودن هر کدام، تحویل کالا انجام نمیگیرد و هزینه های ارسال مجدد کالا بر عهده مشتری خواهد بود. نشانی ایمیل شما برای ارسال پیش فاکتور، فاکتور اصلی و ارسال نامه الکترونیکی برای اطلاع رسانی و یا مواقع خاص، ضرورت دارد. فاکتور ارسالی توسط ایمیل از مدارک مهم و قابل استناد بوده لذا در ورود صحیح آن دقت لازم را مبذول فرمایید. فرمت کلی نشانی ایمیل توسط برنامه پردازش و خطای فرمت به اطلاع شما میرسد ولی تایید صحت نشانی درحال حاضر در ایران امکانپذیر نیست.