شرایط تحویل

کالاهای دانلودی پس از تسویه، لینک دانلود فعال خواهند داشت لذا پس از اتمام تسویه، شما به صفحه "حساب کاربری" خود هدایت شده و با انتخاب گزینه "دانلودها"، لینک(های) کالاها را مشاهده خواهید نمود. کالاهای تحویلی(فیزیکی) حداکثر تا دو روز کاری به پست(پیک موتوری، پیشتاز و یا سفارشی) تحویل میگردد و بسته به بعد مسافت طی همان روز الی سه روز در داخل کشور و از یک هفته الی سه هفته (بسته به روش حمل و نقل انتخابی) در خارج از کشور، تحویل نشانی دریافت کننده خواهد شد. درصورت عدم حضور خریدار در نشانی ثبت شده، کالا به بالاترین مقام مقیم در محل با رویت مشخصات و دریافت تایید (امضا و یا مهر) تحویل میگردد.